ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
 
 
ผลการสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
06 พฤศจิกายน 2561
 

 

รายการ  

แบบสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 

สามารถสแกนที่ QR Code

 

คลิกกรอกข้อมูล                             

ผลการสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (Real Time)   คลิกดู

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,366 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 688
ทั้งหมด 5,348,420