วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย   ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักวิชาการจาก สพฐ. ระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ