คู่มือการเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

* แบบฉบับ E-Book  ดูได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

 

การบวก >> https://anyflip.com/aujno/zhdc/

การลบ  >> https://anyflip.com/aujno/mcvc/

การคูณ >> https://anyflip.com/aujno/kxkw/

การหาร >> https://anyflip.com/aujno/crkd/

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ตามไฟล์แนบ