สพฐ. เห็นชอบให้เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในประเทศไทย ผ่านทางลิงค์ https://lovefrankie.linj/UNESCO-Educator-Survey