เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ค.65  เวลา 07.00 น. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามาร่วมประชุมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงานก.พ.  โดยมีท่านอนุชา นาคาศัย เป็นประธานรับเรื่องจากกลุ่มคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า  โดยมีมวลชนประมาณ  50 คน  นำโดย อาจารย์ สุนีย์ ไชยรส  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเข้าประชุมหารือ กับ รัฐมนตรี อนุชา ฯ เรื่อง เร่งรัดเงินอุดหนุนเด็กเล็กใน ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 66