กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting